Zróżnicowanie form kształcenia

Home / Edukacja / Zróżnicowanie form kształcenia
Zróżnicowanie form kształcenia

Pojęcie forma kształcenia w największym uproszczeniu odnosi się do edukowania w określony sposób, bazując na rozlicznych metodach nauczania. To jakiego typu formę kształcenia mamy do wykorzystania w naszym przypadku, stricte powinno być uzależnione od tego, jakie są dane sposoby pracy nauczycieli oraz z jaką grupą wiekową uczniów mają do czynienia, czy jest to jakaś specjalnie wydzielona wąska i specyficzna grupa uczniowska, czy też wręcz odwrotnie – mowa o kształceniu zupełnie masowym.
W sferze wielorakich form kształcenia warto wspomnieć zwłaszcza o definicji wyszczególnionej przez znanego profesora Czesława Kupisiewicza, który jednoznacznie stwierdził, że podstawowym celem każdego systemu nauczania jest zwłaszcza doprowadzenie do maksymalnego w danym konkretnym przypadku procesu rozwoju intelektualnego oraz rozwoju umysłowego. Kupisiewicz nie zapomniał też o rozwoju pod kątem emocjonalnym.

Wyszczególnił on również progres wolicjonalny czyli co za tym idzie świadome planowanie i wybieranie takiej a nie innej ścieżki kształcenia. Jest to systematyczne oddziaływanie na uczonego pod kątem zarówno dydaktycznym, jak też wychowawczym. Celem nadrzędnym a więc priorytetem takiej a nie innej formy kształcenia ma się okazać zwłaszcza pozyskanie ogólnego albo zawodowego kształcenia.
Wyróżnia się bardzo rozległy zakres wielorakich form kształcenia, w tym mowa przede wszystkim o kształceniu ogólnym, ale też kształceniu zawodowym, które jest już edukacja ukierunkowaną na odpowiedni tor i wielu innych formach.
Autor artykułu: https://ra-no.pl/rzeczoznawca-majatkowy-cennik/