Przedmiot i zadania dydaktyki

Home / Kształcenie / Przedmiot i zadania dydaktyki
Przedmiot i zadania dydaktyki

Dydaktyka pochodzi od pojęcia łacińskiego didasko, a więc w wolnym tłumaczeniu – uczę się. Nieprzypadkowo akurat taki termin wybrano zatem dla określenia nauki, która zajmuje się analizowaniem i interpretowaniem rozmaitych sposobów nauczania. Tak kształtuje się przedmiot dydaktyki w jednym wielkim skrócie i zarazem uproszczeniu. Co z kolei z dydaktyką w praktyce? Więcej o tym w dalszych fragmentach.
Dydaktyką nazywamy dziedzinę nauk humanistycznych z pogranicza nauk stricte pedagogicznych. Są w niej zawarte rozliczne analizy działań związanych z prowadzeniem procesu edukowania. Chodzi między innymi o analizowanie czynników wpływających na pozytywny przebieg procesu nauczania. Kolejna kwestia to również formułowanie określonych wniosków pozwalających jednoznacznie na to, żeby móc bez większych trudności opracowywać konkretne sposoby nauczania.

W praktyce jest to równoznaczne zwłaszcza z tym, że dydaktyka podpowiada, jak kogoś edukować, czy poszerza zakres metod kształtowania pozytywnych postaw.
W sferze dydaktyki wydziela się przede wszystkim szereg rozlicznych jej odmian i podkategorii. Przede wszystkim mowa o dydaktyce diagnostycznej w swym charakterze, a także dydaktyce instrumentalnej i prognostycznej. W tym zakresie wyszczególnia się chociażby dydaktykę uniwersytecką, dydaktykę szkoły średniej, dydaktykę uczelni wyższych, dydaktykę naukową, dydaktykę ogólną. Każda odznacza się zupełnie czymś innym ale każdej z nich więcej miejsca poświęcimy w dalszych artykułach zawartych na niniejszym serwisie.
Autor artykułu: