Kształcenie w różnym wymiarze

Home / Dydaktyka / Kształcenie w różnym wymiarze
Kształcenie w różnym wymiarze

Edukacja edukacji nierówna. Pojęcie to wiąże się oczywiście z dydaktyką i pedagogiką, a co za tym idzie wykazuje też silnyśruby pomorskie związek z metodyką oraz metodologią, ale pamiętajmy że wyszczególnia się niesamowicie szeroki zakres kształcenia, który jest uzależniony przede wszystkim od charakteru kształcenia oraz od tego, z jakim typem grupy wiekowej mamy do czynienia. W jakim wymiarze można zatem mówić o edukowaniu? Zobacz poniżej.
Edukowanie jest oparte zwłaszcza na charakterystycznym podziale zakładającym w głównej mierze podział na kategorie na przykład miejsca odbywania kształcenia. Na tej podstawie mowa o kształceniu szkolnym jakie stanowi standardowy proces edukowania w ławach szkolnych, czyli placówkach oświatowych oficjalnie działających w naszym kraju. Mowa między innymi o tym, że kształcenie szkolne jest podzielone na dwa jego typy- nauczanie obowiązkowe, a także jego poziom ponadobowiązkowy. Do tego dochodzi również kolejne zróżnicowanie, a ściślej na kształcenie zawodowe oraz kształcenie ogólne.

W sferze kształcenia mówi się także o kształceniu pozaszkolnym i równoległym. Ten drugi z procesów oświatowych bazuje na działaniu o charakterze dydaktycznym i wychowawczym. To szereg wielorakich placówek z zakresu instytucji oświatowych, kulturalnych, ale też śmiało w sferę kształcenia równoległego można włączyć różnorodne stowarzyszenia ukierunkowane na zapewnienie rozlegle rozumianego rozwoju dzieci oraz młodzieży. To też sposobność poszerzania wiedzy przez masowe środki przekazu czy kółka zainteresowań.
Autor artykułu: masa do zniczy