KEN

KEN

W zakresie pojęcia szeroko dziś rozumianej edukacji warto wspomnieć przede wszystkim o kluczowości kształtowania się systemu nauczania w naszym kraju za sprawą kilku nadrzędnych instytucji, jakie niewątpliwie odegrały najważniejszą rolę w procesie tworzenia się polskiej edukacji. Więcej o tym w dalszych fragmentach.
Zaczynamy tworzenie hierarchii podstawowych edukacyjnych instytucji od Komisji Edukacji Narodowej. Jej historia a w zasadzie początki kształtowania się sięgają czasu między 1982 a 1989 rokiem.

Fachowe źródła historyczne nawiązują natomiast do roku 1984, kiedy to stworzona została organizacja polska, jaka opiera się zwłaszcza na polityce rządu w czasach PRL. Poza tym nie możemy również zapomnieć i o tym, że Komisja Edukacji Narodowej, zdaniem specjalistów badających genezę powstania tej instytucji, związana jest stricte z inicjatywą oświatową opierającą się na obronie nauczycieli, samokształceniu się kadry pedagogicznej oraz masowych zwolnieniach. Publikacje typu Zeszyty Edukacji Narodowej jak najbardziej to potwierdzają. Wtedy bardzo negatywnie odnoszono się do ówczesnego szkolnictwa i wówczas zaczęto opracowywać zupełnie inną formę kształcenia, a zatem powstanie Komisji Edukacji Narodowej miało się z tym wiązać maksymalnie jak to możliwe, dając powiew zupełnie nowego poglądu i podejścia do szkolnictwa. Komisja Edukacji Narodowej w skrócie KEN to w gruncie rzeczy, kierując się pełnym nazewnictwem- Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca. To nic innego jak organ oświatowy, który był lata temu uzależniony wyłącznie od postanowień królewskich oraz Sejmu.
Autor artykułu: