Geneza dydaktyki

Home / Edukacja / Geneza dydaktyki
Geneza dydaktyki

Dydaktyka jest to pojęcie wywodzące się z języka łacińskiego oraz starogreckiego i odnosi się do tamtejszego terminu didaktikos, który natomiast wiąże się z nauczaniem i przymiotnikiem pouczający. Mowa także o terminie didasko czyli uczę, jaki jest też czasownikiem bezpośrednio związanym z dydaktyką. Skąd wzięła się jednakże ta nauka?
Dydaktyka stanowi jedną z kluczowych nauk z pogranicza dziedzin przedmiotów humanistycznych, a ściślej rzecz biorąc nauk typowo pedagogicznych. Jest równoznaczna z nauką o tym, jak się uczyć oraz w jaki sposób powinna przebiegać należycie prowadzona edukacja innych. Termin dydaktyka w dzisiejszym tego słowa rozumieniu pojawił się natomiast prawdopodobnie na przełomie siedemnastego oraz osiemnastego stulecia, kiedy to dydaktyka była określana mianem sztuki prowadzenia edukacji. Samo pojęcie dydaktyka zawarte w tytule niniejszego tekstu pojawiło się zaś w roku 1613, ponieważ to właśnie wtedy pojawił się wraz ze swą bardzo rozległą działalnością niemiecki badacz- Krzysztof Helwig, a także Joachim jung, którzy wykorzystali pojęcie dydaktyki do określenia sposobów nauczania innych.

Warto wspomnieć podczas charakterystyki dydaktyki między innymi o tym, że jest to termin ostatecznie wprowadzony przez Jana Amosa Komenskyego jaki działał aktywnie jako jeden z najbardziej zaangażowanych pedagogów, tworząc szereg rozmaitych artykułów naukowych, w tym miedzy innymi prowadząc publikacje w 1657 roku. Była toprace doktorskie dydaktyka w tytule jednego z jego artykułów uniwersyteckich. Dokładnie publikacja ta nosiła tytuł Uniwersalna sztuka nauczania.
Autor artykułu: