Gdzie można się edukować?

Home / Edukacja / Gdzie można się edukować?
Gdzie można się edukować?

Wydaje się oczywistym, gdzie może odbywać się edukacja mająca na celu nasze intelektualne czy osobowościowe kształcenie, ale w poniższym tekście podpowiemy bardziej kierując się od strony praktycznej, czym są formy kształcenia uzależnione stricte od miejsca w którym trwa edukowanie. Więcej w dalszych częściach.
Jako kształcenie rozumie się proces edukowania określonej grupy uczniów i w zależności od szeregu rozlicznych czynników możemy mówić o bardzo szczegółowym i mocno rozbudowanym podziale form kształcenia pod wieloma kątami. W tym przypadku warto wspomnieć zwłaszcza o kształceniu szkolnym. Jest to proces przebiegający w instytucjach zwanych powszechnie szkołami, jakie stanowią odpowiednio wyprofilowane i utworzone w oparciu o odgórnie narzucone standardy, normy i wymogi placówki oświatowe mające koncentrować określoną grupę uczniów.

Najczęściej podział na konkretne etapy kształcenia szkolnego jest uzależniony stricte od tego, jaki jest przedział wiekowy naszych uczniów, ale też można mówić o podziale pod kątem zwłaszcza rodzaju i zakresu kształcenia a także adekwatnego do tego poziomu wiedzy kształconych. Warto też wiedzieć, że kształcenie w zakresie typowo szkolnym może być oparte zarówno na działalności wychowawczej oraz na działalności dydaktycznej. Musimy też wspomnieć o tym, że cele kształcenia mają charakter społeczny i są one realizowane po to, żeby masowo edukować. W obszarze kształcenia szkolnego wyszczególnia się jego charakter ponadobowiązkowy, który nie jest już przymusowy, ale też i obowiązkowy, czyli obligatoryjny.
Autor artykułu: