Formy edukacji

Home / Kształcenie / Formy edukacji
Formy edukacji

Edukacja to pojęcie odnoszące się do wychowywania społeczności, przyczyniania się do krzewienia w niej rozwoju personalnego i indywidualnego oraz masowego przekazywania wiedzy i pozytywnych postaw. Niemniej jednak nie zapominajmy o tym, że termin edukacja w dzisiejszych czasach jest bardzo mocno powiązany zwłaszcza z terminem nauki pedagogicznej. O tym, jakie są obecnie wielorakie formy edukowania możesz z kolei poczytać w dalszych fragmentach naszego poradnika wirtualnego poświęconego edukacji.
Formy edukacji, jakie są najbardziej charakterystyczne i które funkcjonują w sferze szeroko rozpowszechnionej edukacji od lat to między innymi edukacja formalna. Jest to nic innego jak edukacja zinstytucjonalizowana.

Bazuje ona głównie na tym, że dziecko w wieku kilku lat – sześć, czy siedem, zależy od reformy edukacji, zostaje wysłane na nauczanie wczesnoszkolne. Z czasem pojawia się typowa edukacja szkolna, a to jest wymóg narzucony odgórnie każdemu małoletniemu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przymusowe okazuje się edukowanie młodzieży na etapie podstawowym, ale też i średnim. Ze względu na to, że obowiązuje to wszystkich, w grę wchodzi edukacja formalna. Kończy się ona masowymi sprawdzianami diagnostycznymi, egzaminami, czy też w ramach ich zdania certyfikatami, świadectwami i zaświadczeniami. Edukacja nieformalna natomiast jest procesem odnoszącym się do nauki,Tani wynajem samochodów Legnica jaką człowiek łapie przez całe swoje życie, to nic innego jak specyficzne kształtowanie postaw oraz pielęgnowanie pozytywnych wartości.
Autor artykułu: Peleryny przeciwdeszczowe