Formy edukacji

Home / Kształcenie / Formy edukacji
Formy edukacji

Edukacja to pojęcie odnoszące się do wychowywania społeczności, przyczyniania się do krzewienia w niej rozwoju personalnego i indywidualnego oraz masowego przekazywania wiedzy i pozytywnych postaw. Niemniej jednak nie zapominajmy o tym, że termin edukacja w dzisiejszych czasach jest bardzo mocno powiązany zwłaszcza z terminem nauki pedagogicznej. O tym, jakie są obecnie wielorakie formy edukowania możesz z kolei poczytać w dalszych fragmentach naszego poradnika wirtualnego poświęconego edukacji.
Formy edukacji, jakie są najbardziej charakterystyczne i które funkcjonują w sferze szeroko rozpowszechnionej edukacji od lat to między innymi edukacja formalna. Jest to nic innego jak edukacja zinstytucjonalizowana.

Bazuje ona głównie na tym, że dziecko w wieku kilku lat – sześć, czy siedem, zależy od reformy edukacji, zostaje wysłane na nauczanie wczesnoszkolne. Z czasem pojawia się typowa edukacja szkolna, a to jest wymóg narzucony odgórnie każdemu małoletniemu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przymusowe okazuje się edukowanie młodzieży na etapie podstawowym, ale też i średnim. Ze względu na to, że obowiązuje to wszystkich, w grę wchodzi edukacja formalna. Kończy się ona masowymi sprawdzianami diagnostycznymi, egzaminami, czy też w ramach ich zdania certyfikatami, świadectwami i zaświadczeniami. Edukacja nieformalna natomiast jest procesem odnoszącym się do nauki, jaką człowiek łapie przez całe swoje życie, to nic innego jak specyficzne kształtowanie postaw oraz pielęgnowanie pozytywnych wartości.
Autor artykułu: