Edukacja- ważne instytucje

Home / Dydaktyka / Edukacja- ważne instytucje
Edukacja- ważne instytucje

Edukacja nie mogłaby się rozwijać, gdyby nie wiązała się ona z rozwojemKadry i płace Warszawa kilku najważniejszych instytucji. W grę wchodzą między innymi Komisja Edukacji Narodowej, czyli KEN, ale też szereg innych ważnych organizacji, jakie omówimy dalej w poniższych fragmentach. Zacznijmy jednakże o KEN.
W zakresie pełnej nazwy warto wspomnieć, że KEN to inaczej Komisja Edukacji Narodowej, a dokładniej w jej pełnym nazewnictwie- Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca. Tak brzmiała jej właściwa nazwa. Jest to nic innego jak organ centralny władzy oświatowej. W dawnych latach dozór nad KEN sprawował tylko Sejm oraz wyłącznie król. Mowa tu przede wszystkim o powołaniu instytucji mającej wprowadzić wyraźną rewolucję w zakresie sfery edukacji w naszym kraju. Odbywało się to czasie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Do tego warto także wspomnieć, że zajął się tym Sejm Rozbiorowy.

KEN oficjalnie został powołany do życia w dniu czternastego października 1773 roku. W tej kwestii wniosek złożony został natomiast przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zgodę w tym zakresie wydał natomiast rosyjski poseł nadzwyczajny oraz minister. KEN stanowił jedyną taką organizację w naszym kraju. W całej Polsce, a na ten moment nawet i w całej Europie drugiej takiej nie było. W zakresie oświaty na tamte czasy była to zapowiedź prawdziwej rewolucji. Powołanie komisji łączyło się z kolei przede wszystkim z tym, że etap realizacji szkoły podstawowej oraz średniej był prowadzony w Rzeczypospolitej przez jezuitów.
Autor artykułu: https://www.zeltech.pl/oferta/softstarty