Edukacja formalna- na czym polega?

Home / Dydaktyka / Edukacja formalna- na czym polega?
Edukacja formalna- na czym polega?

Wśród szeregu rozlicznych typów procesów zaliczanych wspólnie do jednego konkretnego pojęcia edukacja znajduje się cała masa rozmaitych rodzajów pojęć fachowo opracowanych przez specjalistów. Wiele z nich ma związek z ustawami w zakresie edukacji w naszym kraju, a więc postanowieniami wypływającymi z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W zakresie edukacji można mówić o nauczaniu obowiązkowym, które jest niczym innym jak wychowaniem wczesnoszkolnym oraz szkolnym i opiera się przede wszystkim na tym, że w tym okresie życia, kiedy dziecko ma od sześciu czy siedmiu lat musi rozpocząć obligatoryjne kształcenie, idąc do zerówki, a następnie do szkoły podstawowej.

Jako przymusowy etap na dziś dzień jest w naszym kraju również ukończenie dowolnie wybranej szkoły średniej. Niegdyś, jeszcze dwa lata temu, można było prowadzić rekrutację do gimnazjów, które obecnie zostały wyparte przez nowy system edukacji, a ściślej program kształcenia opierający się przede wszystkim na występowaniu aż ośmioletniej podstawówki, po której wraca stary system- liceum ogólnokształcące, szkoła zawodowa teraz zwana branżową szkołą o rozmaitych profilach i standardowo technikum. Edukacji formalna jest w Polsce zjawiskiem masowym i obowiązuje wszystkich, lecz nie zapominajmy o tym, że również masowo – wszyscy bez wyjątku, którzy spełnią określone wymogi do zakończenia poszczególnych jej etapów, mogą cieszyć się pozyskaniem stosownych certyfikatów i świadectw potwierdzających edukowanie się na danym poziomie. Poza tym można także mówić o zupełnie innym podejściu do edukacji, które wiąże się z wyszczególnieniem pojęcia edukacji nieformalnej.
Autor artykułu: