Edukacja – czym jest system oświaty?

Home / Kształcenie / Edukacja – czym jest system oświaty?
Edukacja – czym jest system oświaty?

Uczenie się formalnie określa się mianem edukacji. Pojęcie to wzięło się natomiasthttps://zeltech.pl/oferta/sterowniki-plc-hitachi/ z języka starogreckiego, a także łacińskiego i pochodzi od wyrazu educatio, czyli kształcić. Jak zdefiniować edukację w praktyce?
Najczęściej jest to specyficzny system nauczania, w jakiego skład wchodzą rozmaite obszary oddziaływania i wielorakie procesy pozwalające na to, aby zmieniać postawy i sposób myślenia oraz zakres wiedzy społeczeństwa. Edukacją na świecie objęci mogą być wszyscy niezależnie od grupy wiekowej, bo przecież studia zaoczne czy licea dla dorosłych obowiązują dla każdego przedziału wiekowego, jednak nie zapominajmy o tym, że zwłaszcza sfera edukacji to dzieci i młodzież. Celem nadrzędnym jest dążenie do uzyskania określonych aspiracji wychowawczych, czyli wywarcie jakiegoś określonego wpływu na młodzież i przyczynienie się do jej rozwoju. Edukacja to zatem zwłaszcza kształcenie człowieka pod kątem intelektualnym, ale nie tylko. Można mówić o dawaniu wykształcenia praktycznie w każdej jednej fazie rozwojowej.

Edukacja jest powiązana z pojęciem równie szeroko rozpowszechnionym, jakim jest nauka w kontekście typowo pedagogicznym. W edukacji chodzi o to, aby na jednym poziomie rozwijać wszystkich w danym przedziale wiekowym. Wyszczególnia się kilka podstawowych etapów edukowania społecznego. W wielkim skrócie ujmując, możemy powiedzieć, iż jest to edukacja nieoficjalna, nieformalna, formalna, czyli innymi słowy zinstytucjonalizowana. W grę wchodzi tez samoedukacja oraz edukacja akcydentalna. Każda z tych form cechuje się zupełnie czymś innym, ale o tym więcej w osobnym artykule.
Autor artykułu: