Kształcenie w różnym wymiarze

Home / Dydaktyka / Kształcenie w różnym wymiarze
Kształcenie w różnym wymiarze

Edukacja edukacji nierówna. Pojęcie to wiąże się oczywiście z dydaktyką i pedagogiką, a co za tym idzie wykazuje też silnysimson części związek z metodyką oraz metodologią, ale pamiętajmy że wyszczególnia się niesamowicie szeroki zakres kształcenia, który jest uzależniony przede wszystkim od charakteru kształcenia oraz od tego, z jakim typem grupy wiekowej mamy do czynienia. W jakim wymiarze można zatem mówić o edukowaniu? Zobacz poniżej.
Edukowanie jest oparte zwłaszcza na charakterystycznym podziale zakładającym w głównej mierze podział na kategorie na przykład miejsca odbywania kształcenia. Na tej podstawie mowa o kształceniu szkolnym jakie stanowi standardowy proces edukowania w ławach szkolnych, czyli placówkach oświatowych oficjalnie działających w naszym kraju. Mowa między innymi o tym, że kształcenie szkolne jest podzielone na dwa jego typy- nauczanie obowiązkowe, a także jego poziom ponadobowiązkowy. Do tego dochodzi również kolejne zróżnicowanie, a ściślej na kształcenie zawodowe oraz kształcenie ogólne.

W sferze kształcenia mówi się także o kształceniu pozaszkolnym i równoległym. Ten drugi z procesów oświatowych bazuje na działaniu o charakterze dydaktycznym i wychowawczym. To szereg wielorakich placówek z zakresu instytucji oświatowych, kulturalnych, ale też śmiało w sferę kształcenia równoległego można włączyć różnorodne stowarzyszenia ukierunkowane na zapewnienie rozlegle rozumianegoochrona imprez masowych Wrocław rozwoju dzieci oraz młodzieży. To też sposobność poszerzania wiedzy przez masowe środki przekazu czy kółka zainteresowań.
Autor artykułu: szklane słoiki na żywność