Dydaktyka i jej podział

Home / Kształcenie / Dydaktyka i jej podział
Dydaktyka i jej podział

Jak dzieli się nauka o nauczaniu, czyli powszechnie znana dyscyplina wiedzy o charakterze pedagogicznym jakim jest dydaktyka? Dowiesz się o tym, czytając poniższe fragmenty zawarte w dalszych częściach naszego poradnika.
Dydaktyka jest to dziedzina humanistyczna ściśle związana z pedagogiką oraz jej niesamowicie ważną kategorią jaką jest metodyka. Dzięki dydaktyce możliwe okazuje się uczenie samodzielnie wybierając do tego najbardziej solidne metody kształcenia ale również warto wiedzieć, że dydaktyka jest też sposobem na nauczanie jak kogoś uczyć. Jest to generalnie jeden z kluczowych elementów pedagogiki w ogóle, ponieważ daje sposobność interpretowania zwłaszcza procesu warunkowania przebiegów uczenia się oraz analizowania wyników zastosowanych metod nauczania.

Kolejna kwestia to też formułowanie stosownych prawidłowości i wskazywanie na szeroki zakres form organizacyjnych, metod i innych środków okazujących się bardzo pomocnymi w naprowadzeniu na właściwa ścieżkę kształcenia.
To jakie metody są pożądane w zakresie procesu kształcenia i nauczaniu bardzo często wiążą się zwłaszcza z rozmaitymi kategoriami dydaktycznymi. W grę wchodzi przede wszystkim podział ogólny na kilka podstawowych kategorii, do jakich zalicza się zwłaszcza dydaktykę naukową, dydaktykę ogólną, dydaktykę szkoły średniej, ale też dydaktykę przedszkolną, dydaktykę gimnazjalną, dydaktykę uniwersytecką itd. Można także mówić o dydaktyce opiekuńczo-wychowawczej i szkoły podstawowej. Konkretne informacje na temat poszczególnych z nich w innych tekstach na niniejszym serwisie.
Autor artykułu: