Kategoria: <span>Kształcenie</span>

Home / Kształcenie
Dydaktyka i jej podział
Wpis

Dydaktyka i jej podział

Jak dzieli się nauka o nauczaniu, czyli powszechnie znana dyscyplina wiedzy o charakterze pedagogicznym jakim jest dydaktyka? Dowiesz się o tym, czytając poniższe fragmenty zawarte w dalszych częściach naszego poradnika. Dydaktyka jest to dziedzina humanistyczna ściśle związana z pedagogiką oraz jej niesamowicie ważną kategorią jaką jest metodyka. Dzięki dydaktyce możliwe okazuje się uczenie samodzielnie wybierając...

Edukacja – czym jest system oświaty?
Wpis

Edukacja – czym jest system oświaty?

Uczenie się formalnie określa się mianem edukacji. Pojęcie to wzięło się natomiast z języka starogreckiego, a także łacińskiego i pochodzi od wyrazu educatio, czyli kształcić. Jak zdefiniować edukację w praktyce? Najczęściej jest to specyficzny system nauczania, w jakiego skład wchodzą rozmaite obszary oddziaływania i wielorakie procesy pozwalające na to, aby zmieniać postawy i sposób myślenia...

Formy edukacji
Wpis

Formy edukacji

Edukacja to pojęcie odnoszące się do wychowywania społeczności, przyczyniania się do krzewienia w niej rozwoju personalnego i indywidualnego oraz masowego przekazywania wiedzy i pozytywnych postaw. Niemniej jednak nie zapominajmy o tym, że termin edukacja w dzisiejszych czasach jest bardzo mocno powiązany zwłaszcza z terminem nauki pedagogicznej. O tym, jakie są obecnie wielorakie formy edukowania możesz...

KEN
Wpis

KEN

W zakresie pojęcia szeroko dziś rozumianej edukacji warto wspomnieć przede wszystkim o kluczowości kształtowania się systemu nauczania w naszym kraju za sprawą kilku nadrzędnych instytucji, jakie niewątpliwie odegrały najważniejszą rolę w procesie tworzenia się polskiej edukacji. Więcej o tym w dalszych fragmentach. Zaczynamy tworzenie hierarchii podstawowych edukacyjnych instytucji od Komisji Edukacji Narodowej. Jej historia a...

Przedmiot i zadania dydaktyki
Wpis

Przedmiot i zadania dydaktyki

Dydaktyka pochodzi od pojęcia łacińskiego didasko, a więc w wolnym tłumaczeniu – uczę się. Nieprzypadkowo akurat taki termin wybrano zatem dla określenia nauki, która zajmuje się analizowaniem i interpretowaniem rozmaitych sposobów nauczania. Tak kształtuje się przedmiot dydaktyki w jednym wielkim skrócie i zarazem uproszczeniu. Co z kolei z dydaktyką w praktyce? Więcej o tym w...