Kategoria: <span>Edukacja</span>

Home / Edukacja
Zróżnicowanie form kształcenia
Wpis

Zróżnicowanie form kształcenia

Pojęcie forma kształcenia w największym uproszczeniu odnosi się do edukowania w określony sposób, bazując na rozlicznych metodach nauczania. To jakiego typu formę kształcenia mamy do wykorzystania w naszym przypadku, stricte powinno być uzależnione od tego, jakie są dane sposoby pracy nauczycieli oraz z jaką grupą wiekową uczniów mają do czynienia, czy jest to jakaś specjalnie...

Co to jest dydaktyka?
Wpis

Co to jest dydaktyka?

Pojęcie dydaktyki teoretycznie wydaje się być wszystkim nam powszechnie jasne i ewidentnie wykazujące związek z szeroko rozumianym kształceniem. Rzeczywiście termin naukowy dydaktyka nawiązuje jednoznacznie do pojęcia edukacji. To jedna ze specyficznych gałęzi pedagogicznych przedmiotów i nauk. Czym się charakteryzuje? Jest to dziedzina, w jakiej mowa o tym, jak się uczyć, jak przyswajać wiedzę, ale też...

Gdzie można się edukować?
Wpis

Gdzie można się edukować?

Wydaje się oczywistym, gdzie może odbywać się edukacja mająca na celu nasze intelektualne czy osobowościowe kształcenie, ale w poniższym tekście podpowiemy bardziej kierując się od strony praktycznej, czym są formy kształcenia uzależnione stricte od miejsca w którym trwa edukowanie. Więcej w dalszych częściach. Jako kształcenie rozumie się proces edukowania określonej grupy uczniów i w zależności...

Geneza dydaktyki
Wpis

Geneza dydaktyki

Dydaktyka jest to pojęcie wywodzące się z języka łacińskiego oraz starogreckiego i odnosi się do tamtejszego terminu didaktikos, który natomiast wiąże się z nauczaniem i przymiotnikiem pouczający. Mowa także o terminie didasko czyli uczę, jaki jest też czasownikiem bezpośrednio związanym z dydaktyką. Skąd wzięła się jednakże ta nauka? Dydaktyka stanowi jedną z kluczowych nauk z...

Edukacja na poziomie nieformalnym
Wpis

Edukacja na poziomie nieformalnym

Do powszechnie znanych form edukacji zalicza się między innymi edukację nieformalną. Występuje również edukacja formalna, której poświęciliśmy nawet zupełnie osobny artkuł w niniejszym serwisie. Z kolei kompletnie inna klasyfikacja edukacji wiąże się z tak zwaną samodukacją oraz edukacja akcydentalną. Inaczej mówi się o edukacji ad hoc. Do tego jest jeszcze edukacja nieoficjalna. Wszystko na ten...