Formy edukacji

Formy edukacji

Edukacja to pojęcie odnoszące się do wychowywania społeczności, przyczyniania się do krzewienia w niej rozwoju personalnego i indywidualnego oraz masowego przekazywania wiedzy i pozytywnych postaw. Niemniej jednak nie zapominajmy o tym, że termin edukacja w dzisiejszych czasach jest bardzo mocno powiązany zwłaszcza z terminem nauki pedagogicznej. O tym, jakie są obecnie wielorakie formy edukowania możesz z kolei poczytać w dalszych fragmentach naszego poradnika wirtualnego poświęconego edukacji. Formy edukacji, jakie są najbardziej charakterystyczne i które funkcjonują w sferze szeroko rozpowszechnionej edukacji od lat to między innymi edukacja formalna. Jest to nic innego jak edukacja zinstytucjonalizowana. Bazuje ona głównie na tym, że...

Rola dydaktyki w nauczaniu

Rola dydaktyki w nauczaniu

W zakresie nauki o nauczaniu, czyli mówiąc w wielkim uproszczeniu i posługując się powszechnie znanym skrótem- dydaktyki, możemy wyszczególnić bardzo szeroki wachlarz rozmaitych rodzajów dydaktyki. O czym mowa w tym przypadku? Sprawdź to poniżej. Zacznijmy między innymi od tego, że przybliżymy wszystkim Czytelnikom, czym w zasadzie tak na dobrą sprawę okazuje się być dydaktyka. Jest to dziedzina w obszarze pedagogiki, która łączy się z analizowaniem wszelakich zależności występujących między formami zastosowanego kształcenia, jego przebiegiem oraz ostatecznymi analizami wyników przeprowadzonego edukowania. Dydaktyka jest oparta zwłaszcza na zastosowaniu właściwych prawidłowości w sferze doboru stosownych metod, środków pomocnych w nanoszeniu zmian i przeobrażeń...

Co to jest dydaktyka?

Co to jest dydaktyka?

Pojęcie dydaktyki teoretycznie wydaje się być wszystkim nam powszechnie jasne i ewidentnie wykazujące związek z szeroko rozumianym kształceniem. Rzeczywiście termin naukowy dydaktyka nawiązuje jednoznacznie do pojęcia edukacji. To jedna ze specyficznych gałęzi pedagogicznych przedmiotów i nauk. Czym się charakteryzuje? Jest to dziedzina, w jakiej mowa o tym, jak się uczyć, jak przyswajać wiedzę, ale też nauka jak uczyć innych. Coś w rodzaju połączenia wychowania pedagogicznego z metodyką. Obszarem zainteresowania dydaktyki jest proces uczenia się oraz nauczania. Nie ma w zasadzie większego znaczenia o jakim typie edukacji mowa- od wczesnoszkolnej, czyli kształtowania i wyrabiania postaw w małych przedszkolakach, przez profesjonalne biznesowe...

Gdzie można się edukować?

Gdzie można się edukować?

Wydaje się oczywistym, gdzie może odbywać się edukacja mająca na celu nasze intelektualne czy osobowościowe kształcenie, ale w poniższym tekście podpowiemy bardziej kierując się od strony praktycznej, czym są formy kształcenia uzależnione stricte od miejsca w którym trwa edukowanie. Więcej w dalszych częściach. Jako kształcenie rozumie się proces edukowania określonej grupy uczniów i w zależności od szeregu rozlicznych czynników możemy mówić o bardzo szczegółowym i mocno rozbudowanym podziale form kształcenia pod wieloma kątami. W tym przypadku warto wspomnieć zwłaszcza o kształceniu szkolnym. Jest to proces przebiegający w instytucjach zwanych powszechnie szkołami, jakie stanowią odpowiednio wyprofilowane i utworzone w oparciu o...

Geneza dydaktyki

Geneza dydaktyki

Dydaktyka jest to pojęcie wywodzące się z języka łacińskiego oraz starogreckiego i odnosi się do tamtejszego terminu didaktikos, który natomiast wiąże się z nauczaniem i przymiotnikiem pouczający. Mowa także o terminie didasko czyli uczę, jaki jest też czasownikiem bezpośrednio związanym z dydaktyką. Skąd wzięła się jednakże ta nauka? Dydaktyka stanowi jedną z kluczowych nauk z pogranicza dziedzin przedmiotów humanistycznych, a ściślej rzecz biorąc nauk typowo pedagogicznych. Jest równoznaczna z nauką o tym, jak się uczyć oraz w jaki sposób powinna przebiegać należycie prowadzona edukacja innych. Termin dydaktyka w dzisiejszym tego słowa rozumieniu pojawił się natomiast prawdopodobnie na przełomie siedemnastego oraz...