Miesiąc: <span>Wrzesień 2019</span>

Home / 2019 / Wrzesień
Dydaktyka i jej podział
Wpis

Dydaktyka i jej podział

Jak dzieli się nauka o nauczaniu, czyli powszechnie znana dyscyplina wiedzy o charakterze pedagogicznym jakim jest dydaktyka? Dowiesz się o tym, czytając poniższe fragmenty zawarte w dalszych częściach naszego poradnika. Dydaktyka jest to dziedzina humanistyczna ściśle związana z pedagogiką oraz jej niesamowicie ważną kategorią jaką jest metodyka. Dzięki dydaktyce możliwe okazuje się uczenie samodzielnie wybierając...

Edukacja formalna- na czym polega?
Wpis

Edukacja formalna- na czym polega?

Wśród szeregu rozlicznych typów procesów zaliczanych wspólnie do jednego konkretnego pojęcia edukacja znajduje się cała masa rozmaitych rodzajów pojęć fachowo opracowanych przez specjalistów. Wiele z nich ma związek z ustawami w zakresie edukacji w naszym kraju, a więc postanowieniami wypływającymi z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W zakresie edukacji można mówić o nauczaniu obowiązkowym, które jest niczym...

Jak kształcić?
Wpis

Jak kształcić?

W zakresie doboru odpowiedniej metody kształcenia wszystko uzależnione jest przede wszystkim od tego, jakiego rodzaju cel chcemy ostatecznie pozyskać. W grę wchodzi w tym wypadku zwłaszcza priorytet jaki sobie obraliśmy, jeżeli mowa o edukowaniu. Więcej na ten temat w poniższych fragmentach. Form kształcenia wyszczególnia się całą masę i wszystkie one nadają się do całkowicie indywidualnego...

Edukacja – czym jest system oświaty?
Wpis

Edukacja – czym jest system oświaty?

Uczenie się formalnie określa się mianem edukacji. Pojęcie to wzięło się natomiast z języka starogreckiego, a także łacińskiego i pochodzi od wyrazu educatio, czyli kształcić. Jak zdefiniować edukację w praktyce? Najczęściej jest to specyficzny system nauczania, w jakiego skład wchodzą rozmaite obszary oddziaływania i wielorakie procesy pozwalające na to, aby zmieniać postawy i sposób myślenia...

Zróżnicowanie form kształcenia
Wpis

Zróżnicowanie form kształcenia

Pojęcie forma kształcenia w największym uproszczeniu odnosi się do edukowania w określony sposób, bazując na rozlicznych metodach nauczania. To jakiego typu formę kształcenia mamy do wykorzystania w naszym przypadku, stricte powinno być uzależnione od tego, jakie są dane sposoby pracy nauczycieli oraz z jaką grupą wiekową uczniów mają do czynienia, czy jest to jakaś specjalnie...